Przeciwwskazania do stosowania testu

Metalowe implanty, rozrusznik serca, zastawka serca, stenty żylne, ciąża,
choroba zakrzepowa, pompa insulinowa na stałe, epilepsja, menstruacja, dzieci do 5 roku życia, chorzy w opatrunkach gipsowych bez względu na przyczynę,
choroby psychiczne, choroby przebiegające równolegle z zaburzeniami psychicznymi, choroby układu nerwowego o ostrym przebiegu,
stany po przebytych wielokrotnych udarach mózgu oraz wylewach, nerwica z natręctwami, zaburzenia osobowości, psychozy, klipsy naczyniowe,
implanty ślimakowe, implanty elektroniczne.


Urządzenia analityczno-pomiarowe wykorzystywane w gabinecie w rozumieniu Ustawy z dnia 20 Maja 2010r. o Wyrobach Medycznych DZ.U.NR 107 Poz. 679A z późniejszymi zmianami nie są urządzeniami medycznymi, a gabinet Bio-Medika NLS w myśl obowiązującego prawa nie jest gabinetem lekarskim. Test urządzeniami nie zastępuje badania lekarskiego. Zawsze kontaktuj się ze swoim lekarzem. Administratorem danych osobowych jest firma jkarcon z siedzibą w Jarocinie, os. Rzeczypospolitej 6, właściciel gabinetu Bio-Medika NLS, mail: biomedikanls@gmail.com